Via de website van Ambiance Beauty & City Spa worden privacygevoelige oftwel persoonsgegevens verwerkt. Ambiance Beauty & City Spa acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ambiance Beauty & City Spa kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ambiance Beauty & City Spa, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier of inschrijvingsformulier op de website aan Ambiance Beauty & City Spa verstrekt. Ambiance Beauty & City Spa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Gegevens ingevuld op het intakeformulier (in de salon)
Waarom Ambiance Beauty & City Spa gegevens nodig heeft

Ambiance Beauty & City Spa verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen. Ambiance Beauty & City Spa verwerkt uw persoonsgegveens ook om een maandelijkse online nieuwsbrief te versturen, wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven.

Daarnaast kan Ambiance Beauty & City Spa uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (een behandeling). Vóór de meeste behandelingen wordt een intakeformulier ingevuld door de klant, om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

Hoe lang Ambiance Beauty & City Spa gegevens bewaart

Ambiance Beauty & City Spa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Ambiance Beauty & City Spa verstrekt uw persoonsgegegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek/ cookies

Op de website van Ambiance Beauty & City Spa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ambiance Beauty & City Spa gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt (met uitzondering van ons online marketing team).

Google Analytics

Ambiance Beauty & City Spa maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ambiance Beauty & City Spa bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ambiance Beauty & City Spa te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ambiance Beauty & City Spa heeft hier geen invloed op. Ambiance Beauty & City Spa heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ambiancebeauty.nl. Ambiance Beauty & City Spa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Voor klachten en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ambiance Beauty & City Spa via info@ambiancebeauty.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgezocht.

Beveiligen

Ambiance Beauty & City Spa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ambiance Beauty & City Spa maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Uw gegevens ingevuld in de salon (intakeformulier) zullen veilig worden opgeborgen achter slot en grendel.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Ambiance Beauty & City Spa door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ambiance Beauty & City Spa op info@ambiancebeauty.nl. www.ambiancebeauty.nl is een website van Ambiance Beauty & City Spa.